by ★★

คุณแซ็ก ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ได้รับเกียรติเป็นพิธีกร ในโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 24 พ.ค. 62 เวลา 09.30-12.00 น. คุณแซ็ก ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ได้รับเกียรติเป็นพิธีกร ในโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณโซนอีเดน ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน ซึ่งภายในงานจะมีนิทรรศการจากกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมฟังเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ในหัวข้อ “รู้หรือไม่ มลพิษทางอากาศส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และเศรษฐิกิจ อย่างไร” “รู้เท่าทันป้องกันภัยจากมลพิษทางอากาศในยุคดิจิทัล” “บูรณาการความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน”

 

อีกทั้ง ! ยังมีกิจกรรมให้ร่วมทำ คือ การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “มหานครของฉัน ที่ไร้หมอกควัน และอากาศพิษ” เพื่อชิงเงินมูลค่ากว่า 7,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติม 061-789-5588 คุณพัชราภรณ์
ฝากกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมดีๆ แบบนี้ด้วยนะครับ เรามาร่วมตระหนักเข้าใจถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหากันเยอะๆ นะครับ


เจาะสาเหตุแล้ง เกิดจาก ?

ภัยแล้ง คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง แล…

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3