by ★★

17 ต.ค. 62 เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ และจะสิ้นสุดฤดูหนาว ประมาณกลางเดือน ก.พ. 63 

👉 ตลอด 4 เดือนนี้ เราจึงต้องปรับตัว เเละเรียนรู้กับอากาศฤดูหนาวนี้ โดยมีข้อควรระวังต่างๆ ดังนี้..

1. ช่วงเดือนตุลาคม บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกต่อเนื่อง ประกอบกับในบางช่วง
จะมีน้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วม และน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่

2. ช่วงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม มักมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ตอนล่าง แล้ว
ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อน และมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ หรือเคลื่อนผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้
ทำให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ รวมทั้งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะ
มีกำลังแรง และอาจมีคลื่นซัดฝั่ง ความสูงของคลื่น 2–4 เมตร

3. ในเดือนธันวาคม และมกราคม บริเวณยอดดอยและยอดภูมักจะเกิดน้ำค้างแข็งขึ้นได้ กับจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นใน
หลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือ และภาคอีสาน จึงควรระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยวดยานพาหนะไว้ด้วย

4. ในช่วงเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตก เคลื่อนตัวจากประเทศเมียนมาผ่านประเทศไทย
ตอนบนซึ่งจะทำให้ช่วงดังกล่าวเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3