ร่วมงานกับเรา

บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานประจำหลายตำแหน่ง

ตำแหน่งงาน

 • Motion

 • Editor

 • Graphic

 • Web Master

ส่ง Resume มาที่ 360earthstation@gmail.com
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2519-5559 ต่อ 11

Web Master

คุณสมบัติ

 • มีความสามารถด้านการโฆษณา คิดข้อความ เขียนบทความและสื่อสารกับผู้ชม
 • มีความเข้าใจวิธีการ จุดเด่น/จุดด้อย โอกาส และข้อจำกัดต่างๆ ในการใชสื่อแบบออนไลน์เพื่อการสื่อสารต่อผู้ชมเป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งาน Application ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ (เช่น Word, Excel, PowerPoint, E-mail) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งานเว็บไซต์และบริการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต (เช่น เว็บบอร์ดต่างๆ, YouTube, Facebook, อีเมล์, สั่งซื้อสินค้า) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งานเครื่องมือการตลาดและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต (เช่น Web Stat, Google Webmaster, Google Analytics, Facebook) ได้
 • มีความละเอียด รู้รอบด้าน รับผิดชอบต่อคุณภาพของเนื้อหาที่นำเสนอต่อสาธารณะ
 • มีความคิดสร้างสรรค์และกระตือรือร้นในการเรียนรู้
 • หากมีความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมด้าน graphics, การจัดการ hosting (เช่น FTP, control panel) จะพิจารณาเป็นพิเศษ