ร่วมงานกับเรา

บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานประจำหลายตำแหน่ง


  • Producer
  • Co-Producer
  • Web Content (3 ตำแหน่ง)
  • Creative
  • การตลาด
  • ผู้สื่อข่าว
  • กราฟฟิค
  • บรรณาธิการนิตยสาร (1 ตำแหน่ง)

ส่ง Resume มาที่ Job@tv360ch3.com
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2519-5559 ต่อ 11

เวบคอนเท้นต์

จำนวน 3 ตำแหน่ง
update : 27 ธ.ค.2560

คุณสมบัติ
  • มีความสามารถด้านการโฆษณา คิดข้อความ เขียนบทความและสื่อสารกับผู้ชม
  • มีความเข้าใจวิธีการ จุดเด่น/จุดด้อย โอกาส และข้อจำกัดต่างๆ ในการใชสื่อแบบออนไลน์เพื่อการสื่อสารต่อผู้ชมเป็นอย่างดี
  • สามารถใช้งาน Application ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ (เช่น Word, Excel, PowerPoint, E-mail) ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้งานเว็บไซต์และบริการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต (เช่น เว็บบอร์ดต่างๆ, YouTube, Facebook, อีเมล์, สั่งซื้อสินค้า) ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้งานเครื่องมือการตลาดและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต (เช่น Web Stat, Google Webmaster, Google Analytics, Facebook) ได้
  • มีความละเอียด รู้รอบด้าน รับผิดชอบต่อคุณภาพของเนื้อหาที่นำเสนอต่อสาธารณะ
  • มีความคิดสร้างสรรค์และกระตือรือร้นในการเรียนรู้
  • หากมีความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมด้าน graphics, การจัดการ hosting (เช่น FTP, control panel) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บรรณาธิการนิตยสาร

จำนวน 1 ตำแหน่ง
update : 27 ธ.ค.2560

คุณสมบัติ
  • รับผิดชอบการจัดทำต้นฉบับนิตยสาร รายงานประจำปีและบทความโฆษณาต่างๆ
  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เกี่ยวกับรายละเอียดของงานและสามารถนำมาถ่ายทอดเป็นกระบวนการทำงานและชิ้นงานได้อย่างครบถ้วน
  • จัดเตรียมต้นฉบับพร้อมสำหรับจัดพิมพ์ เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ขัดเกลาสำนวนภาษา กำหนดแนวคิด ภาพประกอบ เป็นต้น
  • ประสานงานฝ่ายต่างๆ เช่นศิลปกรรมและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กองบรรณาธิการทำงานได้สะดวก รวดเร็วและควบคุมการผลิตทั้งกระบวนการ
  • ออกไปสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ รวมถึงการถ่ายภาพ เพื่อนำมาจัดเป็นบทสัมภาษณ์ รวมทั้งการเขียนคอลัมน์ต่างๆ ตามแนวทางที่ได้รับมอบหมาย


 
 

360 Degree Entertainment Co.,Ltd.


190 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อโฆษณา โทร.02-519-5559 แฟกซ์ : 02-519-5545 มือถือ 086-043-0199(คุณกัญญาภัทร์), 09-4864-5895(คุณสุภางค์วิไล)

Copyright @ 2018 by 360 Degree Entertainment.Co.,Ltd. All right Reserved.