by ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ

พยากรณ์อากาศวันอังคารที่ 9 ตุลาคม มาพร้อมข้อมูล..ความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศรอบใหม่ ตั้งแต่วันนี้..ชาวไทยตอนบนจะเจอฝนปั่นป่วนเพิ่มมากขึ้น บ้างแล้ว

 

ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ
About ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3