by ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ

12-17 ฝนชุกหนาแน่น จากร่องฝน+ลมมรสุม เหนือ-อีสาน-ตะวันตก-ใต้ น้ำท่วม-หลาก,กทม.ปริมณฑล เย็น-ค่ำ ฝนหนัก น้ำท่วมรอการระบาย

ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ
About ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3