by ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ

จับตา พายุทะเลจีนใต้ ทำเหนือ-อีสาน รับมือฝนหนัก 11-15 ก.ค.

 

ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ
About ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3