by ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ

เตือนรับมือ!ฝนตกหนักทั้งสัปดาห์ 3 วันอันตราย 9-11 ก.ค.จัดหนักเป็น 100 มม.,อันดามัน+อ่าวไทยตอนบน คลื่นลมแรงต่อ

 

ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ
About ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3